Type 4

Voor kinderen met een motorische beperking, d.w.z. een uitval in

– de functies van gewrichten en beenderen;
– de spierfuncties, meer bepaald de spierkracht, de tonus en het uithoudingsvermogen, met gedeeltelijke of volledige uitval van: een van de of beide bovenste of onderste ledematen; de linkerzijde, de rechterzijde of beide zijden; de romp; overige;
– de bewegingsfuncties;
– een door medische diagnostiek geobjectiveerde problematiek met weerslag op het beweginggerelateerd functioneren die niet terug te brengen is tot criterium a) tot en met c) maar met een duidelijke impact op schoolse activiteiten.

We streven ernaar om binnen onze type 4-werking een paramedische omkadering te bieden, afgestemd op de individuele noden. In functie van de leeftijd en de noden van het kind kan de focus van het therapeutisch aanbod verschillen: gericht zijn op functies, op activiteiten en / of op participatie (problemen).