Schooluren

SCHOOLJAAR 2018-2019

1e lesuur 08.55 – 09.45 u. Speeltijd 12.30 – 13.05 u.
2e lesuur 09.45 – 10.35 u. 5e lesuur 13.05 – 13.55 u.
Speeltijd 10.35 – 10.50 u. 6e lesuur 13.55 – 14.45 u.
3e lesuur 10.50 – 11.40 u. Speeltijd 14.45 – 15.05 u.
4e lesuur 11.40 – 11.55 u. 7e lesuur 15.05 – 15.55 u.
Middagmaal 11.55 – 12.30 u.    
       

Op woensdag is er les tot 11.40 u.
Na de lessen worden rijen gevormd en onder begeleiding wordt er naar de bussen, de ouders, de fietsen, de opvang en het internaat gegaan.