Leerlingenvervoer

Verantwoordelijke leerlingenvervoer

simaeys_sharon

Sharon Simaeys
Leerlingenvervoer

Bornstraat 52 – 8800 Roeselare – Rumbeke
tel. 051 25 98 30
Mail leerlingenvervoer

Aanwezig op

Maandag – Dinsdagnamiddag – Woensdagvoormiddag – Donderdagnamiddag – Vrijdag

Pilootproject leerlingenvervoer

In de regio’s Leuven en Roeselare-Hooglede-Izegem-Ingelmunster is er een proefproject gestart voor het vervoer van leerlingen van het buitengewoon onderwijs.

Zonaal collectief leerlingenvervoer is georganiseerd busvervoer, onder de bevoegdheid van het Departement Onderwijs en Vorming en De Lijn. Een bus pikt rechthebbende leerlingen op aan een vaste opstapplaats (= woonplaats, verblijfplaats, opvangadres, halte van De Lijn …) en brengt ze naar de school of vestigingsplaats, en omgekeerd.

Het pilootproject kan afwijken van de volgende wettelijke bepalingen :

1° de wet van 15 juli 1983 houdende oprichting van de Nationale Dienst voor Leerlingenvervoer;

artikel 20 van de wet van 6 juli 1970 op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs.

Wanneer is een leerling rechthebbend op busvervoer binnen het pilootproject?

  • het MPIGO Sterrebos dient de dichtstbijzijnde school te zijn van het ophaaladres
  • meer dan 1,5 km van school wonen

Dichtstbijzijnde school

Klik op onderstaande link om de dichtstbijzijnde school te vinden bij uw woonplaats:

Dichtstbijzijnde school

Het doel: beter aangepast vervoer door lokaal overleg

Het huidige systeem van zonaal leerlingenvervoer is complex. De organisatie gebeurt centraal: het Departement Onderwijs en Vorming kent het recht op leerlingenvervoer toe, De Lijn staat in voor de ritten. Al te vaak zitten leerlingen lang op de bus.

Een nieuwe aanpak wil beter inspelen op de noden van leerlingen. De klemtoon ligt daarbij op lokaal overleg. Scholen, centra voor leerlingenbegeleiding en ouders krijgen meer ruimte om samen een beter aangepast vervoer te organiseren.

Dit verandert er:

  • Het lokale niveau krijgt meer autonomie om voor elke leerling het best mogelijke vervoer te regelen. Scholen bepalen zelf welke leerlingen recht hebben op vervoer naar welke school en op welke manier.
  • De zorgzwaarte, de vervoersnood en de thuiscontext bepalen de keuze van het gepaste vervoer.
  • De organisatie van buitenschoolse kinderopvang (in de nabijheid van een school voor buitengewoon onderwijs) is een belangrijke pijler van de nieuwe aanpak.